Hrvatski jezični portal

gȕturālan

gȕturālan prid.odr. -lnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N guturalan
G guturalna
D guturalnu
A guturalna / guturalan
V guturalni
L guturalnu
I guturalnim
množina
N guturalni
G guturalnih
D guturalnim / guturalnima
A guturalne
V guturalni
L guturalnim / guturalnima
I guturalnim / guturalnima
 
srednji rod
jednina
N guturalno
G guturalna
D guturalnu
A guturalno
V guturalno
L guturalnu
I guturalnim
množina
N guturalna
G guturalnih
D guturalnim / guturalnima
A guturalna
V guturalna
L guturalnim / guturalnima
I guturalnim / guturalnima
 
ženski rod
jednina
N guturalna
G guturalne
D guturalnoj
A guturalnu
V guturalna
L guturalnoj
I guturalnom
množina
N guturalne
G guturalnih
D guturalnim / guturalnima
A guturalne
V guturalne
L guturalnim / guturalnima
I guturalnim / guturalnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N guturalni
G guturalnog / guturalnoga
D guturalnom / guturalnome / guturalnomu
A guturalnog / guturalni
V guturalni
L guturalnom / guturalnome / guturalnomu
I guturalnim
množina
N guturalni
G guturalnih
D guturalnim / guturalnima
A guturalne
V guturalni
L guturalnim / guturalnima
I guturalnim / guturalnima
 
srednji rod
jednina
N guturalno
G guturalnog / guturalnoga
D guturalnom / guturalnome / guturalnomu
A guturalno
V guturalno
L guturalnom / guturalnome / guturalnomu
I guturalnim
množina
N guturalna
G guturalnih
D guturalnim / guturalnima
A guturalna
V guturalna
L guturalnim / guturalnima
I guturalnim / guturalnima
 
ženski rod
jednina
N guturalna
G guturalne
D guturalnoj
A guturalnu
V guturalna
L guturalnoj
I guturalnom
množina
N guturalne
G guturalnih
D guturalnim / guturalnima
A guturalne
V guturalne
L guturalnim / guturalnima
I guturalnim / guturalnima
Definicija
koji se
1. fon. artikulira u grlu (o glasovima nekih jezika koji imaju takvu potpunu artikulaciju)
2. postavlja (impostira) u grlu (o načinu pjevanja ili izgovaranja)
Etimologija
nlat. gutturalis: grleni ≃ guttur: grlo, grkljan