Hrvatski jezični portal

hȃj2 (I)

hȃj2 (I) prid.indekl.

Definicija
reg. visok, gornji, usp. high
Etimologija
engl. high