Hrvatski jezični portal

hàrpūn

hàrpūn m 〈G harpúna〉

Izvedeni oblici
jednina
N harpun
G harpuna
D harpunu
A harpun
V harpune
L harpunu
I harpunom
množina
N harpuni
G harpuna
D harpunima
A harpune
V harpuni
L harpunima
I harpunima
Definicija
rib.
1. šiljak u obliku strelice koji se nasađuje na strijelu podvodne puške ili na osti
2. motka ili koplje sa šiljkom na vrhu; služi za hvatanje krupne ribe i kitova; osti
Etimologija
njem. Harpune ← nizoz. harpoen