Hrvatski jezični portal

ànimus

ànimus m

Definicija
1. duševno raspoloženje, sklonost ka čemu; oduševljenje, volja
2. pravn. namjera obavljanja određene pravne radnje što ima za rezultat određenu pravnu posljedicu
3. psih. prema G. C. Jungu »načelo muškosti«, posebno oblik prisutan u žena, opr. anima
Etimologija
lat. animus