Hrvatski jezični portal

help

help (izg. hȅlp) m

Definicija
inform. funkcija u mnogim programima i operativnim sistemima koja uputstva za korisnika prikazuje na ekranu ili ispisuje na pisaču; poziva se mišem (opcijom u izborniku i sl.), funkcijskom tipkom ili komandom i može biti prilagođena kontekstu; pomoć
Etimologija
engl.