Hrvatski jezični portal

a2

a2 vezn.

Definicija
1. suprotni za iskazivanje oprečnosti [On je došao, a ona nije]
2. za prividnu suprotnost ili naporednost [Mlad, a hitar; Jedan pjeva, a drugi svira]
3. korelativ za pojačavanje [Ako ne želiš, a ti nemoj!]
4. konektor u dijalogu, pričanju i sl. za vezivanje teksta [A gdje to?]
Sintagma
a ti?-efekt psih. način razgovaranja, vođenja dijaloga i izvođenja zaključaka pomoću stalnog vraćanja takvog pitanja sugovorniku
Etimologija
prasl. i stsl. a (rus., polj. a) ← ie. *eh2t (skr. āt: tada, i)