Hrvatski jezični portal

ȅlf

ȅlf m 〈N mn -ovi〉

Definicija
mit. zlobno biće; đavolak, patuljak
Etimologija
engl. elf