Hrvatski jezični portal

fȁlos

fȁlos m

Definicija
1. muški spolni organ; falus, spolovilo
2. pov. simbol plodnosti u antičkoj Grčkoj
Etimologija
grč. phallós