Hrvatski jezični portal

àmān (I)

àmān (I) m 〈G amána〉

Definicija
reg. pov. milost, samilost, sažaljenje, oprost [pasti komu na aman preklinjati koga za milost]
Etimologija
tur.arap. ämān