Hrvatski jezični portal

feedback

feedback (izg. fȋdbēk) m

Definicija
1. tehn. a. povrat podataka o rezultatu nekog procesa, događaja i sl., posebno potreban da bi se obavio popravak ili kontrola; retroakcija b. na taj način prikupljeni podaci
2. lingv. u međuljudskoj komunikaciji povratni učinak nečijeg djelovanja ili govora [pozitivni i negativni feedback]
Etimologija
engl.