Hrvatski jezični portal

amerikanizírati

amerikanizírati (koga, što, se) dv.prez. amerikanìzīrām (se), pril. sad. -ajūći (se), pril. pr. -āvši (se), gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
amerikanizirati
 
prezent
jednina
1. amerikaniziram
2. amerikaniziraš
3. amerikanizira
množina
1. amerikaniziramo
2. amerikanizirate
3. amerikaniziraju
 
futur
jednina
1. amerikanizirat ću
2. amerikanizirat ćeš
3. amerikanizirat će
množina
1. amerikanizirat ćemo
2. amerikanizirat ćete
3. amerikanizirat će
 
imperfekt
jednina
1. amerikanizirah
2. amerikaniziraše
3. amerikaniziraše
množina
1. amerikanizirasmo
2. amerikaniziraste
3. amerikanizirahu
 
aorist
jednina
1. amerikanizirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. amerikanizirao sam
2. amerikanizirao si
3. amerikanizirao je
množina
1. amerikanizirali smo
2. amerikanizirali ste
3. amerikanizirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam amerikanizirao
2. bio si amerikanizirao
3. bio je amerikanizirao
množina
1. bili smo amerikanizirali
2. bili ste amerikanizirali
3. bili su amerikanizirali
 
imperativ
jednina
2. amerikaniziraj
množina
1. amerikanizirajmo
2. amerikanizirajte
 
glagolski prilog sadašnji
amerikanizirajući
 
glagolski prilog prošli
amerikaniziravši
 
glagolski pridjev aktivni
amerikanizirao, amerikanizirala, amerikaniziralo
amerikanizirali, amerikanizirale, amerikanizirala
 
glagolski pridjev pasivni
amerikaniziran, amerikanizirana, amerikanizirano
amerikanizirani, amerikanizirane, amerikanizirana
Definicija
dati/davati obilježja Amerike i njena načina života