Hrvatski jezični portal

fermìōn

fermìōn m 〈G fermióna〉

Definicija
fiz. elementarna čestica (ili vezano stanje elementarnih čestica, npr. atomska jezgra ili atom) s polucijelim kvantnim brojem spina (1/2, 3/2, 5/2... itd.); fermioni se pokoravaju Fermi-Diracovoj statistici — dva fermiona ne mogu nikada biti u istom kvantnom stanju; primjeri su fermiona elektron i proton, jezgra 13C atoma (ali ne i jezgra 12C atoma) itd.
Etimologija
✧ prema E. Fermiju, v.