Hrvatski jezični portal

fiksácija

fiksácija ž

Izvedeni oblici
jednina
N fiksacija
G fiksacije
D fiksaciji
A fiksaciju
V fiksacijo
L fiksaciji
I fiksacijom
množina
N fiksacije
G fiksacija
D fiksacijama
A fiksacije
V fiksacije
L fiksacijama
I fiksacijama
Definicija
1. psih. a. obrambeni mehanizam u frustrirajućoj situaciji; frustrirana osoba ponavlja neku aktivnost za koju se utvrdilo da ne rješava problem b. bolesna preokupacija, opsesivna misao na koga ili što c. zaustavljanje libida iz ranog stadija psihoseksualnog razvoja
2. kem. redukcija na čvrst oblik
3. postupak kojim se ustaljuje fotografija ili film
4. povezivanje međupostave i izvanjskog dijela odjevnog predmeta
5. biol. postupak konzerviranja čitavog organizma, organa ili tkiva tako da se očuva struktura