Hrvatski jezični portal

flegmàtičnōst

flegmàtičnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N flegmatičnost
G flegmatičnosti
D flegmatičnosti
A flegmatičnost
V flegmatičnosti
L flegmatičnosti
I flegmatičnošću / flegmatičnosti
množina
N flegmatičnosti
G flegmatičnosti
D flegmatičnostima
A flegmatičnosti
V flegmatičnosti
L flegmatičnostima
I flegmatičnostima
Definicija
osobina onoga koji je flegmatičan