Hrvatski jezični portal

folìkul

folìkul m

Definicija
anat. sitna tvorevina okruglastog, vrećastog oblika; mješinica
Etimologija
lat. folis: vrećica