Hrvatski jezični portal

frȁgola

frȁgola ž

Definicija
reg.
1. bot., v. jagoda
2. pren. kao ukras odjeće sličan veličinom ili bojom jagodi
Etimologija
tal.