Hrvatski jezični portal

àmok

àmok m 〈N mn -oci〉

Definicija
1. pat. napadaj bijesa u kojem bolesnik uništava predmete i pokušava ubijati oko sebe ili bjesomučno trči bez cilja [trčati amok poznata pojava u Malaji]
2. općenito, napad nekontroliranog bijesa [uhvatio ga amok]
Etimologija
engl. amuck ← mal. amok: bijesan