Hrvatski jezični portal

fȕkati

fȕkati (, koga, se) nesvrš.prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Definicija
žarg. vulg.
1. spolno općiti
2. pren. gnjaviti, dodijavati
Etimologija
✧ vidi fȕk