Hrvatski jezični portal

Ȁna

Ȁna (Ána)

Definicija
1. v.
2. ime jedne ruske carice (1730—1740), jedne škotsko-engleske kraljice (1702—1714), jedne ruske carice-regentkinje, jedne britanske i tri francuske kraljice-regentkinje i dviju kraljica — žena engleskog kralja Henrika VIII
3. Sv. majka Marije Bogorodice (prema apokrifnom Protoevanđelju Jakovljevu)
Onomastika
♦ ž. os. ime (bibl. podrijetla; ime se širi štovanjem kulta Bogorodičine majke; u Hrvatskoj potvrđeno od 16. st.); isto: Áne (reg. Dalmacija), Ȃnka, Jána (Jȁna) (kajkavski); hip.: Ȃnča, Ȃnčica, Anèta (← fr. Annette), Ȁnica, Ȁničica, Ànita (Ànīta) (← šp. Juanita), Ànkica, Ànuša (pučki lik), Ànuška, Ȁnja; (složena imena): Ȁna-Màrija
pr.: Ȃnčić (700, sred. Dalmacija), Ánić (2500, S i sred. Dalmacija, Lika), Àničić (920, Primorje, sred. Dalmacija, Istra), Ȁničin (Šibenik), Ànočić
Etimologija
hebr. Hanna: milost, naklonost