Hrvatski jezični portal

garáža

garáža ž

Izvedeni oblici
jednina
N garaža
G garaže
D garaži
A garažu
V garažo
L garaži
I garažom
množina
N garaže
G garaža
D garažama
A garaže
V garaže
L garažama
I garažama
Definicija
zatvoreni prostor (u sklopu zgrade, kuće ili kao samostalna građevina) za smještaj automobila
Sintagma
javna garaža garaža koja posluje kao uslužno poduzeće
Etimologija
fr. garage ≃ garer: skloniti