Hrvatski jezični portal

gazofìlacij

gazofìlacij (gazofilȃcij) m

Definicija
1. prostorija u kojoj se čuvaju stvari od velike vrijednosti; spremište blaga; riznica
2. crkv. pov. u srednjem vijeku svetohranište
3. pren. a. zast. leksičko blago b. pov. knjiga leksikografskog karaktera u kojoj su sakupljena mnoga znanja
Etimologija
lat. gazophylacium ← grč. gazophylákion: riznica ← gáza: blago + phyláttein: čuvati