Hrvatski jezični portal

glàčalo

glàčalo sr

Izvedeni oblici
jednina
N glačalo
G glačala
D glačalu
A glačalo
V glačalo
L glačalu
I glačalom
množina
N glačala
G glačala
D glačalima
A glačala
V glačala
L glačalima
I glačalima
Definicija
sprava koja se zagrijava (električno ili drugačije, npr. na žar) i služi za uglađivanje i uklanjanje nabora na platnu ili tkanini; pegla, usp. sumpreš