Hrvatski jezični portal

grȃd2

grȃd2 m 〈G mn grádī/-ā〉

Izvedeni oblici
jednina
N grad
G grada
D gradu
A grad
V grade
L gradu
I gradom
množina
N gradi
G gradi
D gradima
A grade
V gradi
L gradima
I gradima
Definicija
1. naziv za stupanj raznih mjernih ljestvica
2. mat. jedinica za mjerenje kutova (1g = 1/400 punog kuta)
3. kem. jedinica za mjerenje jakosti alkohola; stupanj
Frazeologija
lud sto gradi neuračunljiv, neubrojiv, onaj koji je nepredvidljiv (obično o čijim lakomislenim postupcima)
Etimologija
lat. gradus