Hrvatski jezični portal

ȃnda

ȃnda ž 〈G mn -ā/-ī〉

Definicija
1. reg. držanje prema drugima i u društvu kojim se uspostavlja ili želi uspostaviti opći dojam o sebi [oni imaju andu ozbiljnog lista, pa opet donose glupe dopise čitalaca]; poza, držanje
2. onda, dakle
Etimologija
tal. dijal.