Hrvatski jezični portal

dublírati

dublírati () dv.prez. dùblīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
dublirati
 
prezent
jednina
1. dubliram
2. dubliraš
3. dublira
množina
1. dubliramo
2. dublirate
3. dubliraju
 
futur
jednina
1. dublirat ću
2. dublirat ćeš
3. dublirat će
množina
1. dublirat ćemo
2. dublirat ćete
3. dublirat će
 
imperfekt
jednina
1. dublirah
2. dubliraše
3. dubliraše
množina
1. dublirasmo
2. dubliraste
3. dublirahu
 
aorist
jednina
1. dublirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. dublirao sam
2. dublirao si
3. dublirao je
množina
1. dublirali smo
2. dublirali ste
3. dublirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam dublirao
2. bio si dublirao
3. bio je dublirao
množina
1. bili smo dublirali
2. bili ste dublirali
3. bili su dublirali
 
imperativ
jednina
2. dubliraj
množina
1. dublirajmo
2. dublirajte
 
glagolski prilog sadašnji
dublirajući
 
glagolski prilog prošli
dubliravši
 
glagolski pridjev aktivni
dublirao, dublirala, dubliralo
dublirali, dublirale, dublirala
 
glagolski pridjev pasivni
dubliran, dublirana, dublirano
dublirani, dublirane, dublirana
Definicija
biti/bivati dubler
Frazeologija
dublirati glas (komu) film. dati/davati svoj glas onome tko igra ulogu na filmu, posuditi/posuđivati glas (kad glumi onaj koji govori jednim jezikom, a film se prilagođuje drugom jeziku itd.)