Hrvatski jezični portal

dẉg

dẉg m 〈N mn dȕgovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N dug
G duga
D dugu
A dug
V duže
L dugu
I dugom
množina
N dugovi
G dugova
D dugovima
A dugove
V dugove
L dugovima
I dugovima
Definicija
1. ono što je uzeto ili dano na zajam, posuđeno, obveza dužnika prema vjerovniku [u dugu do grla (do guše, do ušiju) jako zadužen, u velikim dugovima]
2. pren. moralna obveza prema nekom višem načelu ili dobru
Sintagma
javni dug, v. javni (3);
unutrašnji dug ono što izraženo u obračunskoj valuti jedna država duguje poduzećima itd. unutar sebe;
vanjski dug dug prema svima izvan države
Frazeologija
dug je zao drug posl. ne valja padati u dugove; zlo je zaduživati se; dugovanje ne donosi spas životu;
plivati u dugovima, pasti u dugove jako se zadužiti, pozajmiti mnogo, toliko da će biti teško vraćati
Etimologija
prasl. *dъlgъ (rus. dolg) ← got. dulgs