Hrvatski jezični portal

dȍt

dȍt m 〈N mn -ovi〉

Definicija
1. točkica, rupica, piknja
2. int. riječ koja označuje točku (.) u internetskim adresama [.com, izg. dot kom]
Sintagma
dot krojenje prenošenje krojeva s uzorka na tkaninu pomoću nazupčanog kotačića koji ostavlja rupice na uzorku
Etimologija
engl. dot