Hrvatski jezični portal

dȍsta (I)

dȍsta (I) pril.

Definicija
1. onoliko koliko dostaje, koliko je dovoljno, toliko da više ne treba
2. u obilju, u dovoljno velikoj količini, prilično mnogo
3. riječ za kvalifikaciju značenja pridjeva i priloga, nesamostalno upotrijebljena [dosta smiješno]; prilično
Frazeologija
i dosta (završna sekvencija koja služi kao zaključna rečenica) i to je dovoljno, i više nije potrebno, i gotovo, i više ne treba [to sam rekao, i dosta];
ne zna kad je dosta ne zna se zaustaviti, ne zna mjeru, nema osjećaj mjere;
svega mi je dosta sit sam svega, nemam više volje
Onomastika
Dȍsta, Dòstana, Dòstija ž. os. imena (narodna, davalo se u obiteljima u kojima su se rađale samo djevojčice kako bi se prekinuo taj niz), zast.
pr.: Dȍstāl (180, Grubišno Polje, Z Slavonija), Dòstanić (Osijek, Labin), Dòstičić (Pakrac), Dòstić (Orahovica, Petrinja)
Etimologija
prasl. *dosta, aor. od *dostojati ≃ do-1 + v. stȁti, stàjati