Hrvatski jezični portal

driver

driver (izg. drȃjver) m

Definicija
1. pom. pomoćno jedro koje se od poč. 18. st. razapinjalo pri krmenom vjetru na stražnjem jarbolu, pol. 18. st. razvilo se u veće latinsko krmeno jedro
2. inform. program u računalu koji omogućava komunikaciju između priključnih jedinica ili novounesenih programa i operativnog sistema
3. žarg. vozač (ob. automobila ili motorkotača)