Hrvatski jezični portal

egòtist

egòtist m

Izvedeni oblici
jednina
N egotist
G egotista
D egotistu
A egotista
V egotiste
L egotistu
I egotistom
množina
N egotisti
G egotista
D egotistima
A egotiste
V egotisti
L egotistima
I egotistima
Definicija
1. grub, nesmiljen sebičnjak, onaj koji često sam o sebi govori; egoist, samoživac, sebičnjak
2. onaj koji nastoji osvijetliti ličnost autora na osnovi njegova djela
Etimologija
✧ vidi ȇgo