Hrvatski jezični portal

ȇgo

ȇgo m 〈G ȇga〉

Izvedeni oblici
jednina
N ego
G ega
D egu
A ego
V ego
L egu
I egom
množina
N ega
G ega
D egima
A ega
V ega
L egima
I egima
Definicija
1. psih. u psihoanalitičkom smislu stupanj strukture ličnosti koji ulazi u odnose sa stvarnošću, stvara ravnotežu između nagonskih (id) i moralno-etičkih (super-ego) težnji i vrijednosti čovjeka; spoznajni i perceptivni sloj svijesti (pamćenje, odlučivanje i dr.); ja
2. cjelovita osoba kao ličnost, svjesna svojega postojanja, koja se potvrđuje u svojoj jedinstvenosti prema ljudima, okolini i objektima [njegov ego je povrijeđen]; jastvo, ličnost, osobnost, personalitet, samosvijest
Etimologija
lat., psih. prema njem. (das) Ich: Ja