Hrvatski jezični portal

EIDE

EIDE

Definicija
krat. inform. standard za diskovna sučelja, usp. SCSI
Etimologija
engl. Enhanced Integrated Drive Electronics