Hrvatski jezični portal

cȓkva

cȓkva ž 〈G mn -kāvā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N crkva
G crkve
D crkvi
A crkvu
V crkvo
L crkvi
I crkvom
množina
N crkve
G crkava / crkva / crkvi
D crkvama
A crkve
V crkve
L crkvama
I crkvama
Definicija
1. posvećena zgrada s jednim ili više zvona u kojoj kršćani slave službu Božju, mole se i obavljaju vjerske obrede
2. (Crkva) teol. zajednica vjernika kršćana a. Katolička crkva; rimska, zapadna, latinska [Crkva u Hrvata, publ. Rimokatolička crkva] b. Pravoslavna crkva; grčka, istočna, ortodoksna c. Protestantska crkva; reformirana
Sintagma
Crkva bosanska pov. sljedba bosanskih »krstjana« koja je nastala u 13. st.;
saborna crkva pravosl. katedrala;
(prvo)stolna crkva kat. katedrala
Frazeologija
(čisto) kao u crkvi vrlo čisto i uredno;
bez para ni u crkvu novac uvijek može zatrebati, bez njega se nikamo ne ide;
tiho kao u crkvi velika tišina, uzorna tišina
Onomastika
pr.: Cerkvènīk, Crkvénac (150, Prigorje, Z Slavonija), Cẕkvenčić (100, Zagorje, Međimurje)
mikrotop.: Cẕkovnjāk (brežuljak na kojem je bila crkva), Cẕkvena (potok), Cȑkvina (otočić), Cȑkvine (mjesto na kojem je nekoć bila crkva)
top. (naselje): Pòdcrkāvlje (Slavonski Brod, 310 stan.)
Etimologija
prasl. *cerky (rus. cérkov', polj. cerkiew) ← stvnjem. chirihha ← grč. kyriakón