Hrvatski jezični portal

cȑkvīšte

cȑkvīšte sr

Izvedeni oblici
jednina
N crkvište
G crkvišta
D crkvištu
A crkvište
V crkvište
L crkvištu
I crkvištem
množina
N crkvišta
G crkvišta
D crkvištima
A crkvišta
V crkvišta
L crkvištima
I crkvištima
Definicija
zemlja oko crkve, okolina crkve (u funkciji ili ruševina, ostatak crkve); crkvina