Hrvatski jezični portal

akomplírati

akomplírati (što) dv.prez. akòmplīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
akomplirati
 
prezent
jednina
1. akompliram
2. akompliraš
3. akomplira
množina
1. akompliramo
2. akomplirate
3. akompliraju
 
futur
jednina
1. akomplirat ću
2. akomplirat ćeš
3. akomplirat će
množina
1. akomplirat ćemo
2. akomplirat ćete
3. akomplirat će
 
imperfekt
jednina
1. akomplirah
2. akompliraše
3. akompliraše
množina
1. akomplirasmo
2. akompliraste
3. akomplirahu
 
aorist
jednina
1. akomplirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. akomplirao sam
2. akomplirao si
3. akomplirao je
množina
1. akomplirali smo
2. akomplirali ste
3. akomplirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam akomplirao
2. bio si akomplirao
3. bio je akomplirao
množina
1. bili smo akomplirali
2. bili ste akomplirali
3. bili su akomplirali
 
imperativ
jednina
2. akompliraj
množina
1. akomplirajmo
2. akomplirajte
 
glagolski prilog sadašnji
akomplirajući
 
glagolski prilog prošli
akompliravši
 
glagolski pridjev aktivni
akomplirao, akomplirala, akompliralo
akomplirali, akomplirale, akomplirala
 
glagolski pridjev pasivni
akompliran, akomplirana, akomplirano
akomplirani, akomplirane, akomplirana
Definicija
obaviti/obavljati do kraja; završiti, izvesti
Etimologija
fr. accomplir