Hrvatski jezični portal

akcentuírati

akcentuírati (što) dv.prez. akcentùīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje〉,

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
akcentuirati
 
prezent
jednina
1. akcentuiram
2. akcentuiraš
3. akcentuira
množina
1. akcentuiramo
2. akcentuirate
3. akcentuiraju
 
futur
jednina
1. akcentuirat ću
2. akcentuirat ćeš
3. akcentuirat će
množina
1. akcentuirat ćemo
2. akcentuirat ćete
3. akcentuirat će
 
imperfekt
jednina
1. akcentuirah
2. akcentuiraše
3. akcentuiraše
množina
1. akcentuirasmo
2. akcentuiraste
3. akcentuirahu
 
aorist
jednina
1. akcentuirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. akcentuirao sam
2. akcentuirao si
3. akcentuirao je
množina
1. akcentuirali smo
2. akcentuirali ste
3. akcentuirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam akcentuirao
2. bio si akcentuirao
3. bio je akcentuirao
množina
1. bili smo akcentuirali
2. bili ste akcentuirali
3. bili su akcentuirali
 
imperativ
jednina
2. akcentuiraj
množina
1. akcentuirajmo
2. akcentuirajte
 
glagolski prilog sadašnji
akcentuirajući
 
glagolski prilog prošli
akcentuiravši
 
glagolski pridjev aktivni
akcentuirao, akcentuirala, akcentuiralo
akcentuirali, akcentuirale, akcentuirala
 
glagolski pridjev pasivni
akcentuiran, akcentuirana, akcentuirano
akcentuirani, akcentuirane, akcentuirana