Hrvatski jezični portal

da1

da1 vezn.

Definicija
1. a. (namjerni) [došao je da mi sve ispriča]; eda b. (uzročni) što, zato što, jer [nije dobro da se toliko ljutiš] c. (izrični) [rekla mu je da više ne želi ništa čuti] d. (vremenski) kako, otkako, što [ima nekoliko dana da se to dogodilo] e. (posljedični) te, tako da [umorio sam se da jedva hodam] f. (pogodbeni) [da smo slobodni, više bismo razgovarali] g. (dopusni) premda, iako, ma [učini to da ti i nije pravo] h. (odnosni) koji, tko [što vrijedi kad nema nikoga da zna misliti]
2. u vezi s drugim riječima izriče želju, zapovijed i sl. [da si zdrav; da se nisi udaljio odavde]
3. s upitnom riječcom li služi kao uvod u pitanje, ob. u zavisnoj rečenici [reci mi da li je to istina]
4. u zn. navođenja tuđih riječi ili s nijansom sumnje u ono što je tko rekao [neće doći jer da nema vremena]
5. reg. u značenju čestice li [da lijepe glave = Lijepe li glave]
Frazeologija
A. ... da... (veže dva predikata, od kojih se drugi ponavlja) [tko bio da bio = bez obzira na to tko je (tko je bio, tko će biti); tko govorio da govorio = bez obzira na to tko govorio; što piše da piše što je napisano napisano je = bez obzira na to što piše (što je napisano)...];
da ću (ćeš, će itd.) + inf. + a ono izricanje namjere nakon koje slijedi drugačiji razvoj radnje [namjestim se pred televizor da ću pogledati što želim, a ono izleti nešto drugo]; s namjerom... a kad tamo;
da + 3. l. prez. jd + 3. l. prez. jd u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili svom izlaganju kad se što potvrđuje glagolom koji je izrečen [A: Boli li te? B: da boli, boli; Ja se junačim, ali moram priznati: da boli, boli = nije da ne boli (iako se ne tvrdi da ne boli)...];
da je to jedan (jedna, jedno) + im. (sažimanje prethodno rečenoga u zn. velike količine svojstva) [mene razvlače na sve strane da je to čudo];
da... ne... (nakon kakvog opažanja ili dodira i sl. ili kao zaključak na ono što se vidjelo ili o čemu se govorilo otklanja tvrdnju koju nitko nije izrekao) [da boli, ne boli; da je glupo nije glupo; da je (on neki) majstor nije majstor, ali neke stvari zna];
što + gl. prid. rad. + da + gl. prid. rad. bez obzira na radnju koja se poduzimlje [što činio da činio, sve ostaje po starome];
da + gl. + kao što + zanijekani isti gl. u funkciji uvjeta pogodbene rečenice izražava da očito netko ne izvodi radnju, da nema i sl. [da ima kao što nema, sagradio bi i on kuću; da zna kao što ne zna; da radi kao što ne radi; da (sat) zvoni kao što ne zvoni, bio bi ispravan = (kad bi + prid. rad.) kad bi imao (kao što nema); kad bi radio (kao što ne radi); kad bi zvonio (kao što ne zvoni)];
B. da je... (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili kao naknadna dopuna svojim riječima, kao probljesak sjećanja i sl. u zn. da se širi, pojačava, množi i sl. ono o čemu se govori) [A: Svaki čovjek ima jedno slabo mjesto organizma B: da je samo jedno]; kad bi bilo;
da samo znaš (čuješ, vidiš) kad se govori o nečemu što izaziva čuđenje, iznenađuje čime ili je vrijedno pažnje, pobuđuje znatiželju itd. [na tržnici svega, da samo vidiš!];
da se sjetim dok se sjetim, moram se sjetiti; neka se sjetim;
da vidim želim vidjeti, pokaži (te) mi, pokušat ću, vidjet ću kako ide (funkcionira itd.); neka vidim;
što je da je ma što bilo;
tko si da si ma tko (ti) bio
Etimologija
prasl. i stsl. da, vjerojatno stari imp. glagola dati (rus., polj. da), ie. *deh3, v. dati