Hrvatski jezični portal

dagàrčić

dagàrčić m

Definicija
reg.
1. čobanska kožnata torba; dagardžik
2. drvena poduža posuda koju su, obješenu o konopac, nosili prosjaci u Bosni
Etimologija
tur. daǧarcık