Hrvatski jezični portal

čȋni

čȋni m i ž mn

Definicija
etnol. uroci koji se na nekoga bacaju da mu nanesu zlo [baciti čini/čine; ove/ovi čini]