Hrvatski jezični portal

dȁjāk

dȁjāk m 〈N mn -āci〉

Definicija
reg.
1. račvasta pritka (postavlja se da što pridrži, ob. uže); soha
2. podupirač, potporanj uza zid
Etimologija
tur. dayak: soha, batina