Hrvatski jezični portal

dátīv

dátīv m

Izvedeni oblici
jednina
N dativ
G dativa
D dativu
A dativ
V dative
L dativu
I dativom
množina
N dativi
G dativa
D dativima
A dative
V dativi
L dativima
I dativima
Definicija
gram. treći padež deklinacije ili sklonidbe, padež namjene i daljeg objekta, odgovara na pitanje komu?, čemu?
Etimologija
lat. dativus (casus) (≃ dare: dati) ≃ grč. dotikḗ (ptȏsis)