Hrvatski jezični portal

dapàče

dapàče pril.

Definicija
za dodavanje onome što je rečeno (kad se rečeno prihvaća i pojačava) [A: Je li dopušteno sjesti k vama za stol? B: dapače = ne samo da je dopušteno nego nam je i drago; samo izvolite, kako d]; štoviše, čaka ne
Etimologija
v. da1 + v. pak1