Hrvatski jezični portal

dȁnonoćno

dȁnonoćno pril.

Definicija
i danju i noću; stalno