Hrvatski jezični portal

dèmōn

dèmōn m 〈G demóna〉

Izvedeni oblici
jednina
N demon
G demona
D demonu
A demona
V demone
L demonu
I demonom
množina
N demoni
G demona
D demonima
A demone
V demoni
L demonima
I demonima
Definicija
1. mit. u antičko doba, bog, božica, božanstvo, posrednik između ljudi i viših bogova
2. dobar ili zao genij, za kojeg se smatra da je povezan sa sudbinom jednog čovjeka, grada, države i sl. [Sokratov demon]
3. a. kršć. pali anđeo, zao duh, sotona koji nastanjuje pakao i iskušava ljude [boriti se protiv demona] b. opasna, opaka osoba čija privlačnost ima nešto paklenoga [demon u liku prekrasne žene]
4. inform. program ili dio programa koji čeka ispunjenje određenih uvjeta nakon čega se samostalno pokreće
Onomastika
pr.: Dèmonja (130, Glina, Banovina), Dèmonjić (Vukovar)
Etimologija
grč. daímōn: stvar božanske prirode (u židovskih i kršćanskih pisaca: zao duh)