Hrvatski jezični portal

demìurg

demìurg m 〈N mn -rzi〉

Definicija
1. mit. Bog stvoritelj u starih Grka
2. a. fil. graditelj svijeta (prema Platonu), duša svijeta (prema Porfiriju) b. majstor, stvaralac, umjetnik i kreativna osoba; demijurg
3. a. pov. viši činovnik u dorskim i nekim drugim starogrčkim gradovima-državama b. pripadnik staroatenskog trećega staleža
Etimologija
grč. dēmiourgós ≃ dem (o)-1 + érgon: rad