Hrvatski jezični portal

dȉo

dȉo m 〈G dijéla, N mn dijélovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N dio
G dijela
D dijelu
A dio
V dijele
L dijelu
I dijelom
množina
N dijelovi
G dijelova
D dijelovima
A dijelove
V dijelovi
L dijelovima
I dijelovima
Definicija
1. ono što je izvađeno iz cjeline, označeno unutar cjeline, element cjeline [dio grada; dio tijela]; odsječak
2. bitan član čega [dio obitelji]
3. sastavni element čega [rezervni dio]
4. a. osobno sudjelovanje u nekom poslu [to mu je palo u dio sudjelovao je u čemu]; udio b. obveza ili odgovornost [to je moj dio posla]
Sintagma
idealni dio pravn. dio u nekretnini koji se ne može fizički podijeliti;
lavlji (lavovski) dio osjetno najveći ili najbolji dio, velikim (većim) dijelom, u najvećoj mjeri, pretežno, pretežito
Frazeologija
dobrim dijelom (većim dijelom) većinom, u većini, pretežno;
koga nema na dijelu, dijela mu nema tko nije prisutan kad se dijeli, loše prolazi
Onomastika
pr.: Dȉlica (Zagreb, Zaprešić)
top., v. Delnice i Delovi
Etimologija
prasl. *dělъ (rus. del, polj. dział) ≃ njem. teilen: dijeliti