Hrvatski jezični portal

(I)

(I) prij.

Definicija
označava
1. mjesto u čijoj se neposrednoj blizini završava kretanje [do zemlje]
2. neposrednu blizinu [do prozora]; kraj, uz
3. granicu glagolske radnje u zn. granične izravnosti [doći do zida, opr. neograničene: ići prema zidu]
Frazeologija
im. u nominativu + do + im. u genitivu sve sami jednaki po svojstvima, na okupu, jedan do drugoga [junak do junaka]
Etimologija
prasl. i stsl. do (rus., polj. do) ← ie. *do-/*de- (grč. -de, stlit. da, engl. to)