Hrvatski jezični portal

djèdovina

djèdovina ž

Izvedeni oblici
jednina
N djedovina
G djedovine
D djedovini
A djedovinu
V djedovino
L djedovini
I djedovinom
množina
N djedovine
G djedovina
D djedovinama
A djedovine
V djedovine
L djedovinama
I djedovinama
Definicija
1. imanje koje je naslijeđeno od djeda ili od djedova; djedina, djedinstvo, djedovstvo
2. dom, domovina, zavičaj