Hrvatski jezični portal

dȍgma

dȍgma ž 〈G mn dȏgmā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N dogma
G dogme
D dogmi
A dogmu
V dogmo
L dogmi
I dogmom
množina
N dogme
G dogama / dogma / dogmi
D dogmama
A dogme
V dogme
L dogmama
I dogmama
Definicija
1. pov. u antičko doba, odluka, naredba vlasti
2. temeljna teza, tvrdnja ili zasada nekog filozofa ili filozofske škole koje se smatraju neupitnima, neoborivim polazištima cijelog filozofskog sustava
3. teol. učenje ili nauk što služi kao pravilo u vjerovanju ili oblikovanju kakve doktrine, službena vjerska doktrina, ob. što je naviješteno od Boga
4. mnijenje koje se bez kritičkog provjeravanja i bez obzira na konkretne mogućnosti njegove primjene usvaja kao neoborivo
5. pren. stav koji se ne može kritizirati, o kojem nema spora, apsolutiziran, neprijeporan nauk, sud
Etimologija
lat. dogma ← grč. dógma: mišljenje, sud, zaključak ≃ dokeȋn: priviđati se, misliti, birati najbolje