Hrvatski jezični portal

dòkinuti

dòkinuti (što) svrš.prez. -nēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. dòkinūt, gl. im. dokinúće〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
dokinuti
 
prezent
jednina
1. dokinem
2. dokineš
3. dokine
množina
1. dokinemo
2. dokinete
3. dokinu
 
futur
jednina
1. dokinut ću
2. dokinut ćeš
3. dokinut će
množina
1. dokinut ćemo
2. dokinut ćete
3. dokinut će
 
aorist
jednina
1. dokinuh / dokidoh
2. dokinu / dokide
3. dokinu / dokide
množina
1. dokinusmo / dokidosmo
2. dokinuste / dokidoste
3. dokinuše / dokidoše
 
perfekt
jednina
1. dokinuo sam
2. dokinuo si
3. dokinuo je
množina
1. dokinuli smo
2. dokinuli ste
3. dokinuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam dokinuo
2. bio si dokinuo
3. bio je dokinuo
množina
1. bili smo dokinuli
2. bili ste dokinuli
3. bili su dokinuli
 
imperativ
jednina
2. dokini
množina
1. dokinimo
2. dokinite
 
glagolski prilog prošli
dokinuvši
 
glagolski pridjev aktivni
dokinuo, dokinula, dokinulo
dokinuli, dokinule, dokinula
 
glagolski pridjev pasivni
dokinut, dokinuta, dokinuto
dokinuti, dokinute, dokinuta
Definicija
1. admin. odrediti, donijeti odluku da nešto više ne postoji, da se ukida; obustaviti, prekinuti, zaustaviti
2. nakn. shv. retor. prestati s čim, odustati od čega